Stiftelseansökan - Nyköpings arbetareförenings stiftelse

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Nyköpings arbetareförenings stiftelse. 

Vem kan söka?

Barn och ungdomar som är skrivna i Nyköpings kommun.

Urkund

  • Medlemmar i Nyköpings arbetareförening, vilken förening trätt i likvidation och upplösts.
  • Barn och ungdomar

Ändamål

  • Pensioner och begravningshjälp till medlemmar i Nyköpings arbetareförening, vilken förening trätt i likvidation 19700202.
  • Understöd till uppfostran och utbildning.

Antal utbetalningar per år: 1
Ansökningsperioden är 1 augusti – 1 november

Stiftelsen har för närvarande inga medel att dela ut.

Kontakt för frågor: Rebecha Canestedt, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 87 11