Stiftelseansökan - Makarna Jörgensens stiftelse för hem för fattiga obotligt sjuka

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Makarna Jörgensens stiftelse för hem för fattiga obotligt sjuka.

Vem kan söka?

Personer med långvarig sjukdom och svag ekonomi som har behov av vårdboende eller hjälp i det egna boendet.

Urkund

Stiftelsen vänder sig i första hand till hem för vård och boende för personer med långvarig sjukdom. Medel kan även ges till personer med kroniskt sjukdomstillstånd som har eget boende. Bidrag till kostnader för hjälp i hemmet. Bidrag till utrustning och annan hjälp som underlättar den enskildes sjukdomssituation.

Stiftelsen har för närvarande inga pengar att dela ut

Kontakt för frågor: Lena Landin, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 85 02