Stiftelseansökan - Jenny och Elin Kjellins hjälpstiftelse till blinda eller ögonsjuka ogifta kvinnor

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Jenny och Elin Kjellins hjälpstiftelse till blinda eller ögonsjuka ogifta kvinnor.

Vem kan söka?

Kvinnor som är ögonsjuka eller blinda, ogifta och barnlösa i Nyköpings kommun.

Urkund

Ögonsjuka eller blinda ogifta barnlösa ensamma kvinnor (ej änkor), som är hemmahörande i Nyköping eller dess närmaste omnejd och icke åtnjuta allmän fattigvård och vilkas ekonomiska förhållanden är sådana att de är i behov av understöd samt ej tillhöra adelsklassen.

Stiftelsen har för närvarande inga pengar att dela ut

Kontakt för frågor: Lena Landin, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 02