Stiftelseansökan - Jenningska skolans donationsstiftelse

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Jenningska skolans donationsstiftelse. 

Vem kan söka?

Den som studerar på gymnasieskola, är skriven i Nyköpings kommun och bor i områdena Råby-Rönö, Bärbo eller Täckhammar. 
För studier vid folkhögskola, lantmannaskola, lanthushållsskola eller liknande läroanstalter.

Urkund

  • Förtjänta elever i Täckhammars skola
  • Studiebegåvade, mindre bemedlade barn som genomgått folkskola och fortsättningsskola inom Råby Rönö och Bärbo skoldistrikt, med företräde för barn från Täckhammars skola
  • Premier
  • Stipendier för studier vid folkhögskola, lantmannaskola, lanthushållsskola eller liknande läroanstalter

Antal utbetalningar per år: 1
Ansökningsperioden är 1 augusti - 1 november

 

Kontakt för frågor: Rebecha Canestedt, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 87 11