Stiftelseansökan - Hjälp åt behövande

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Nyköpings kommuns stiftelse för hjälp åt behövande. 

Vem kan söka?

Hjälpbehövande i Nyköpings kommun i alla åldrar. Bidrag beviljas inte till sådant som ska tillgodoses via det allmännas försorg, som exempelvis kläder, skor och dylikt som vid behov tillgodoses genom ekonomiskt bistånd från kommunen.

Urkund

Särskild vikt bör fästas vid personer med fysiska och psykiska sjukdomar/funktionsnedsättningar, ensamstående med barn, personer som helt eller delvis är arbetsoförmögna m fl.

Kontakt för frågor: Lena Landin, Nyköpings kommun, 0155-24 85 02