Stiftelseansökan - Hjälp åt behövande barn

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Nyköpings kommuns stiftelse för hjälp åt behövande barn. 

Vem kan söka?

Behövande barn i Nyköpings kommun. Bidrag beviljas inte till sådant som ska tillgodoses via det allmännas försorg, som exempelvis kläder, skor och dylikt som vid behov tillgodoses genom ekonomiskt bistånd från kommunen.

Urkund

Hjälp åt behövande barn, i första hand:

  • för funktionshindrade barns behov av utrustning med mera för sin utveckling
  • för studier och/eller för studieresa
  • för fritidsverksamhet eller kulturell verksamhet

Kontakt för frågor: Lena Landin, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 85 02