Gert Fredrikssons stipendium

I den här e-tjänsten kan du själv söka medel från Gert Fredrikssons stiftelse eller nominera någon annan till Gert Fredrikssons stipendium. Ansökan/nomineringen skickas till Nyköpings kanotklubb som också självständigt kan nominera kandidater. Beslut om utdelande fattas av Kultur- och fritidsnämndens stipendiejury. Utdelning av stipendiet sker i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens övriga stipendier.

Stipendiet delas ut årligen och sista datum för att ansöka/nominera för privatperson är 1 oktober.

Vem kan få Gert Fredrikssons stipendie?

Lovande unga kanotutövare i Nyköping i första hand och i andra hand inom Södermanlands län.

Det kan också gå till idrottsledare, funktionär, sportjournalist, ideell sammanslutning eller liknande som främjat kanotsporten, dess utövande eller utveckling.

Vad kan stipendiet användas till?

Utdelat stipendium ska användas till att bekosta träningsläger, tävlingsmaterial eller dyligt, eller i annat fall så som motiveras i jurybeslutet.


Antal utbetalningar per år: 1
Sista nominerings-/ansökningsdag: 1 oktober

Inget skriftligt besked om avslag meddelas.

Har du frågor om stipendiet eller e-tjänsten? Skicka e-post till Annika Malmström