Stiftelseansökan - Fru Sophie Sederholms understödsstiftelse

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Fru Sophie Sederholms understödsstiftelse. 

Vem kan söka?

Familjeförsörjare man eller änka boende i Nyköpings Kommun.

Urkund

Ordentlig, arbetsam, redbar och behövande familjeförsörjare, man eller änka, som ej åtnjuter socialbidrag.

Stiftelsen har för närvarande inga pengar att dela ut


Kontakt för frågor: Lena Landin, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 02