Stiftelseansökan - Fabriks- och hantverksföreningens stiftelse

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Fabriks- och hantverksföreningens stiftelse. 

Vem kan söka?

Understöd till näringsidkare (företagare) eller deras änkor och barn i Nyköpings kommun.

Urkund

Behövande näringsidkare (företagare) inom staden eller deras änkor och barn men med företrädesrätt åt sådana som tillhört Fabriks och Hantverks-föreningen.

Stiftelsen har för närvarande inga pengar att dela ut


Kontakt för frågor: Lena Landin, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 02