Stiftelseansökan - Assembléestiftelsen

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Assembléestiftelsen. 

Vem kan söka?

Alla icke professionella musiker i Nyköping.

Urkund

Musiklivet i Nyköping. Understöd får inte utgå till behov som ska tillgodoses genom kommunens försorg (stöd från kommunen). Vid utdelning bör någon eller några för musiklivet särskilt intresserade personer tillfrågas.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 5 oktober

Kontakt för frågor: Mattias Dahlström, Nyköpings kommun, 0155 - 24 87 67.

Stiftelsen har för närvarande inga pengar att dela ut.