Stiftelseansökan - Anna och Birger Tryggs stiftelse för jordbrukspremier

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Anna och Birger Tryggs stiftelse för jordbrukspremier. 

Vem kan söka?

Kvinna eller man som besitter gott renommé och är intresserad av lantbruksarbete och som är skriven inom Stigtomta församling.

Urkund

Välfrejdad och för lantbruksarbete särskilt intresserad man eller kvinna, mantalskriven inom Stigtomta församling. Högst två stipendieater.

Utdelningsbeslut: Magasinkassenämnden i Stigtomta som är utsedda ledamöter av kommunstyrelsen i Nyköpings kommun.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 30 september

Kontakt för frågor: Jukka Taipale, telefon 0155-24 78 64