Stiftelseansökan - Åhmanska stiftelsen

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Åhmanska stiftelsen. 

Vem kan söka?

Kvinnliga studenter vid högre skolor samt vid vissa linjer på folkhögskolor med inriktning mot lantbruks- omvårdnads-, textil-, restaurang- eller lärarutbildning.

Den sökande ska i första hand  bo i Bälinge Församling och i andra hand i Nyköpings Kommun.
Studie/-registreringsintyg från skolan ska bifogas ansökan.

Urkund

Flickor i Bälinge, som genomgår lanthushållskurs även som för studier på flickskolor och folkhögskolor, sjukvårdsutbildning och utbildning till lärarinnor, kurser i matlagning, vävning och sömnad samt annan hemkunskap. (Ursprungligen till en med Tystberga församling gemensam uppfostrings- och undervisningsanstalt för unga välartade och välkända, mindre bemedlade kvinnor eller till ett uppfostrings- och undervisningshem för unga kvinnor inom Bälinge församling).

Antal utbetalningar per år: 1
Ansökningsperioden är 1 augusti - 1 november

Kontakt för frågor: Rebecha Canestedt, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 87 11