Sotning – Ansökan om egensotning

Sotning och brandskyddskontroll av din eldstad ska göras regelbundet. Din sotare kontaktar dig när det är dags. Om du vill anlita ett annat företag för sotning eller sota själv behöver du först ansöka om dispens för egensotning hos oss.

Bifoga intyg om genomförd utbildning till din ansökan.

Du behöver också kontrollera att den som ska sota har likvärdig kompetens som det företag vi har upphandlat.

Dispens ges enbart till fastighetsägare, arrendator, dödsbodelägare eller någon i dennes familj i det småhus dispensen avser.

Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Läs mer om sotning på Räddningstjänstens webbplats.