Miljö - Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter

Om du är företagare och vill lämna uppgifter om slam- och oljeavskiljare kan du kontakta kundservice via
e-post kundservice@nykoping.se  eller ringa 0155-24 80 80 för att få en blankett.

 

Vilka uppgifter behöver vi?

 • Fastighetsuppgifter
 • Verksamhetsuppgifter
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Information om slam- och oljeavskiljaren, exempelvis tillverkare, modell, storlek, flöde, volym och placering
 • Vad slam- och oljeavskiljaren utrustas med samt vad den ansluts till
 • Dimensioneringsberäkning enligt SS EN 858
 • Produktfaktablad
 • Egenkontroll/Skötselanvisningar
 • Eventuella markägarintyg/servitutsavtal
 • Protokol från 5-års besiktning (gäller befintlig slam- och oljeavskiljare)
 • situationsplan i skala 1:500 - 1:1000 där avloppsledningarnas placering, oljeavskiljarens och provtagningsbrunnens placering samt utläppspunkt framgår

 

Läs mer här.