God man - resejournal

Om du rest i ditt uppdrag som god man - kan du rapportera i e-tjänsten i E-Wärna.

Läs mer om uppgifter för god man och förvaltare.

Har du inte möjlighet att använda vår e-tjänst ber vi dig kontakta Överförmyndarkontoret via e-post, overformyndaren@nykoping.se eller ring 0155-24 80 00.