Registrering av lotteri

Använd denna blankett för att ansöka om att registrera lotteri. Registrering av lotterier under en femårsperiod.

Om föreningen registreras för lotterier får de ha flera lotterier under en femårsperiod. Den sammanlagda insatsen av lotterierna måste vara mindre än 33 1/3 prisbasbelopp. Föreningen ska redovisa sina lotterier minst en gång per år, senast i februari månad.

Läs mer om lotteritillstånd