Politik - Redovisning av partistöd

Nyköpings kommun ger varje år ett ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i kommunfullmäktige för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt ändamål.

För att använda denna e-tjänst för redovisning av partistöd behöver du säkerställa att alla parter som ska signera något i redovisningen (uppgiftslämnaren från partiet, en medsignerare från partiet, samt en av partiet utsedd granskare) har bank-ID. 

Granskaren kommer att få ett mail med länk till en separat e-tjänst för granskning och signering av de redovisade uppgifterna. 

 

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst - kontakta en sekreterare på enheten för Politisk beredning och samordning.