Trafik - Ansökan om användande av offentlig mark - Polistillstånd

Använd polisens e-tjänster och blanketter för att ansöka om polistillstånd för användande av offentlig mark. 

 

Länk till Polisens webbplats