Trafik - Ansökan om nyttoparkeringstillstånd

Använd denna e-tjänst för att ansöka om nyttoparkeringstillstånd. 

Nyttoparkeringstillstånd kan ges till innehavare av yrkesmässig verksamhet som vid tjänsteärende och tillfälliga arbetsplatser behöver parkera i Nyköpings kommun.

Läs mer om nyttoparkering.