Miljö - Driftstörning

Använd den här e-tjänsten för att anmäla en driftstörning eller olyckshändelse samt avvikelse vid slamtömning

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss via e-post kundservice@nykoping.se eller ringa 0155-24 80 80 för att få en blankett.