Miljö - Årsrapporter för miljöfarliga verksamheter

Via denna e-tjänst kan du lämna in årsrapport eller analysrapport för din verksamhet.

 

Exempelvis

  • Analysrapport fordonstvätt/oljeavskiljare
  • Analysrapport båtbottentvätt
  • Årsrapport drivmedelsförsäljning
  • Analysrapport tandvård/amalgamavskiljare
  • Lösningsmedel/VOC-rapport
  • Årsrapport kemtvätt
  • Årsrapport övriga