Miljö - Delgivningskvitto på beslut från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Med den här e-tjänsten kan du lämna in ett delgivningskvitto på de beslut du fått från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - Miljöenheten.

Det är viktigt att du lämnar in delgivningskvitto antingen via den här e-tjänsten, via epost eller vanlig post.

Skickar du bekräftelse på att du tagit emot beslutet via epost så ange ärendenummer och beslutsnummer, eller fota av ditt signerade delgivningskvitto och skicka till kundservice@nykoping.se.

Att du lämnar delgivningskvitto är enbart ett kvitto på att du tagit emot beslutet. Det betyder inte att du godkänner innehållet. Eventuell överklagandetid löper från det datum du fått beslutet delgivet. Mer information om din möjlighet att överklaga ett beslut finns i bilaga till beslutet.

Vad händer om du inte lämnar delgivningskvitto?

Om du inte skickar in något delgivningskvitto kan nästa steg vara att vi skickar ut påminnelser och i de fall det krävs komma att anlita en delgivningsman som söker dig hemma eller på din arbetsplats för att få kvittot underskrivet.

Vid frågor kontakta Kundservice via tel 0155-24 80 80 eller e-post kundservice@nykoping.se