Miljö - Ansökan om dispens från kravet på separat utsortering av bioavfall

Den här e-tjänsten använder du som ska ansöka om dispens från krav på utsortering av bioavfall samt dispens från krav på utsortering av förpackningar för bioavfall från verksamhet.

Dispenserna är alltid tidsbegränsade.

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss via e-post kundservice@nykoping.se eller ringa 0155-24 80 80 för att få en blankett.