Livsmedel - Delgivningskvitto på beslut från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Med den här e-tjänsten kan du lämna in ett delgivningskvitto på de beslut du fått från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

 

Det är viktigt att du lämnar in delgivningskvitto när du fått ett beslut. Det går att göra via den här e-tjänsten, via e-post eller vanlig post.

Att du lämnar delgivningskvitto är enbart ett kvitto på att du tagit emot beslutet. Det betyder inte att du håller med om eller godkänner innehållet. Tiden för att överklaga ett beslut räknas från delgivningsdagen. Mer information om möjligheten att överklaga ett beslut finns i bilaga till beslutet.

Vad händer om du inte lämnar delgivningskvitto?

Om du inte skickar in något delgivningskvitto kan nästa steg vara att vi skickar ut påminnelser eller i de fall det krävs kan komma att anlita en delgivningsman som söker dig hemma eller på din arbetsplats för att få kvittot underskrivet.

Vid frågor kontakta Kundservice via telefonnummer 0155-24 80 80 eller e-post kundservice@nykoping.se