Livsmedel - Anmälan om faroanalys och undersökningsprogram för dricksvatten

Använd e-tjänsten för att skicka in förslag på faroanalys och undersökningsprogram.

Faroanalysen och undersökningsprogrammet kommer fastställas av Livsmedelsenheten och ska omprövas minst vart femte år eller när förändringar i verksamheten sker.

Läs mer om fastställande på Livsmedelsverkets webbplats.  

Om du istället önskar skicka in via mejl eller vanlig post, vänligen kontakta Kundservice via e-post till kundservice@nykoping.se eller telefon 0155-24 80 80.