Bibliotek - Lånekort

Alla som vill kan få ett kostnadsfritt lånekort på Nyköpings stadsbibliotek. Om du är under 18 år krävs underskrift från målsman på en särskild blankett.

Hur får jag ett lånekort?

E-tjänst
Du kan använda bibliotekets e-tjänst för att skaffa lånekort. Se länk nedan. Fyll i formuläret för att registrera dig som låntagare. När du gjort detta går det bra att reservera böcker på bibliotekets webbplats, men du kan ännu inte låna. Gå sedan till biblioteket och visa upp din legitimation för att hämta ut ditt lånekort.

OBS! Du måste vara 18 år eller äldre för att kunna använda e-tjänsten. Minderåriga behöver vårdnadshavarens medgivande och skaffar lånekort med blankett (se nedan).

Blankett
Du kan också besöka biblioteket där du fyller i en blankett och visar upp en giltig legitimation för att skaffa lånekort. Första lånekortet är kostnadsfritt. 

Barn mellan 6 och 18 år som saknar legitimation måste ha vårdnadshavarens underskrift på en särskild blankett. Du hittar blanketterna på bibliotekets webbsida.

Förlorat lånekort ersätts med nytt mot en avgift. Läs igenom våra låneregler.

Att låna

Du kan låna med ditt lånekort eller ditt personnummer samt din personliga PIN-kod. Du själv är ansvarig för att allt som lånas på kortet återlämnas i tid och i oskadat skick till biblioteket. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.

PIN-kod

För att kunna låna i självbetjäningsautomaterna och använda våra e-tjänster väljer du också en fyrsiffrig PIN-kod. Koden är personlig.

Har du glömt din PIN-kod?

Besök ditt bibliotek och visa upp en giltig legitimation så får du en ny PIN-kod.

Läs mer på Nyköpings Stadsbibliotek.