Bygg - Lämna svar som granne eller sakägare

Den här e-tjänsten kan du använda för att lämna ett svar som granne eller sakägare.

Har du frågor om e-tjänsten?

Om du har frågor om e-tjänsten är du välkommen att kontakta Kundservice. Om du behöver hjälp med att använda e-tjänsten är du välkommen att komma till receptionen i Stadshuset, så hjälper vi dig

När beslutet är fattat

Om du lämnar in ett svar med negativa synpunkter kommer du att få beslutet med förenklad delgivning när det har fattats. Det betyder att vi skickar beslutet till din digitala brevlåda, e-post eller folkbokföringsadress och dagen efter skickar ett kontrollmeddelande för att säkerställa att du har fått beslutet. Du har rätt att överklaga beslutet i upp till fem veckor från det att vi skickade det till dig.

Personuppgifter och GDPR

Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer, namn, adress, fastighetsbeteckning, e-postadress och telefonnummer. Syftet med behandlingen är att kunna hantera ditt ärende. Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Läs mer om Nyköpings kommuns hantering av personuppgifter och GDPR.