Livsmedel - Klagomål på livsmedelsverksamhet

Säkra livsmedel innebär att du som konsument inte vilseleds eller blir sjuk av den mat du köper. Därför kontrollerar kommunen exempelvis att varor är korrekt märkta och hanteras på ett säkert sätt.

Här kan du exempelvis anmäla bristande förvaring av livsmedel, brister i lokalens skick eller utformning, brister i personalhygien med mera.