Utbildning Förskola & fritidshem: Jämför förskolor

Här kan du jämföra de förskolor som finns i Nyköpings kommun utifrån område och driftsform (kommunal eller fristående). 

Du ser bland annat pedagogisk inriktning, antal barn, antal barn i förhållande till personal, andel förskollärare och om förskolan har eget tillagningskök.