Äldreboende & Demensboende - Jämför boenden

Här kan du jämföra de äldre- och demensboenden som finns i Nyköpings kommun utifrån område och driftsform (kommunal eller fristående). 

Du ser bland annat antal lägenheter, hyra och om boendet har eget tillagningskök.