Renhållning - Ansökan om gemensam behållare

Använd den här e-tjänsten om du vill ansöka om att ha gemensam behållare för avfall tillsammans med andra hushåll.

Gemensam behållare kan medges för högst tre närliggande hushåll. Ni anger om ni vill ha det gröna kärlet (för restavfall) eller bruna (för matavfall) gemensamt. Er gemensamma avfallsmängd ska rymmas i kärl av samma typ och storlek som normalt används i området.

Läs mer om avfall och återvinning

Kontakta Tekniska divisionens kundservice på 0155-24 88 00 eller tekniska.divisionen@nykoping.se om du har frågor eller om du inte har möjlighet att fylla i e-tjänsten.