Utbildning Gymnasieskola: Ansökan för dig med särskilda skäl

Att söka i fri kvot. Enligt gymnasieförordningen 7 kap 3§ ska ett begränsat antal platser avsättas för dem som:

På grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande

eller

Kommer från en skolenhet vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.

Du som ska söka i fri kvot gör din ansökan via Gymnasiewebben som vanligt, men skickar även in en blankett för ansökan i fri kvot samt bilagor. Blanketten hittar du här nedan.

Här kan du läsa mer om ansökan till gymnasiet.