Miljö - Grannyttrande

Här kan du lämna ditt grannyttrande i ärenden som hanteras av miljöenheten.

Använd e-tjänsten för följande ärenden:

  • Ansökan om avloppsanläggning
  • Anmälan om värmeuttag

Även de flesta övriga ärenden från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden går bra att lämna yttrande på via denna e-tjänst.

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta Kundservice via e-post kundservice@nykoping.se eller ringa 0155-24 80 80 för att få en blankett.