God man, förvaltare eller förmyndare - Ansökan om att lämna redovisning i förenklad form


Om du har uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare och ska lämna in en årsräkning kan du ansöka om att få lämna den i förenklad form i denna e-tjänst.