God man - anmälan om att en person behöver god man eller förvaltare

Använd denna blankett för anmälan till Överförmyndarkontoret, om du inte själv är huvudmannen, huvudmannens maka/make, sambo eller närmsta släkting.

Om du vill ansöka om god man eller förvaltare till dig själv, eller är huvudmannens nära anhörig ska du istället använda blanketten "Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare".

Läs mer om god man och förvaltare.

Ladda ned instruktionen här