God man - begäran om att få avsluta uppdraget

Använd denna e-tjänst för att avsluta ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Uppdraget avslutas sedan i praktiken när Överförmyndarkontoret har utsett en ny person för uppdraget.  

Om du saknar bank-ID kan du kontakta överförmyndarkontoret för att få en blankett att fylla i istället.