Trafik - Anmäla genomfört grävarbete

Du som har ett beviljat grävtillstånd kan klaranmäla den utförda grävningen här.

Entreprenör för återställning informeras med ifyllda uppgifter.

 

Kontakta Tekniska divisionens kundservice på 0155-24 88 00 eller tekniska.divisionen@nykoping.se om du har frågor eller om du har har problem att fylla i e-tjänsten.