Miljö - Ansökan om förlängt hämtningsintervall för fosforfälla

Använd denna e-tjänst för att ansöka om förlängt hämtningsintervall av fosforbindande material från små avloppsanläggningar.

När krävs ansökan?

Om du vill ha längre hämtningsintervall än det ordinarie för ditt fosforbindande material måste du ansöka om förlängt hämtningsintervall enligt §36 renhållningsordningen. 

Vilka uppgifter behöver vi?

  • Fastighetsuppgifter
  • Resultat från vattenprov på totalfosforhalt eller mätresultat pH. Dokumentationen bifogas som analysresultat från ackrediterat laboratorium, serviceprotokoll eller annan typ av dokumentation som du anger i ansökan.
  • Invändig bild från fosforfällan

Avgift

För hantering av din anmälan/ansökan tar miljöenheten ut en avgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss via e-post kundservice@nykoping.se eller ringa 0155-24 80 80 för att få en blankett.

Läs mer om vatten och avlopp