Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Intyget kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare, advokat eller om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift.

Det är gratis att ta ut ett förvaltarfrihetsbevis.