Politik - Förtroendevald, personuppgifter

Använd denna e-tjänst när du har fått ett politiskt uppdrag i Nyköpings kommun.

Läs mer om att vara politiker i Nyköpings kommun.

 

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst - kontakta en sekreterare på enheten för Politisk beredning och samordning. Du kan också nå oss genom kundservice - e-post kundservice@nykoping.se  eller tfn 0155-24 80 80.