Politik - Förtroendevald, avsägelse

Via denna e-tjänst kan du som förtroendevald lämna in en avsägelse för att avsluta ditt politiska uppdrag.

Om du vill avsluta ditt uppdrag som politiker innan mandatperioden är slut så lämnar du in en avsägelse via denna e-tjänst. Din avsägelse kommer sedan att tas upp på nästkommande kommunfullmäktige-sammanträde.

 

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst - kontakta en sekreterare på enheten för Politisk beredning och samordning. Du kan också nå oss genom kundservice - e-post kundservice@nykoping.se  eller tfn 0155-24 80 80.