Omsorg & Stöd - Ansökan om ekonomiskt bistånd

Du som har ett pågående ärende med ekonomiskt bistånd kan ansöka och följa ditt ärende via e-tjänst. Då behöver du inte lämna in en pappersansökan.

Innan du startar är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan. Nästa steg är att du loggar du in e-tjänsten med BankID. Är ni ett par måste båda ha tillgång till BankID.

För att kunna ansöka via e-tjänsten behöver du:

  • ha en svensk e-legitimation, BankID eller Mobilt BankID
  • ha en mejladress och/eller mobilnummer
  • kunna ladda upp dina dokument/bilagor digitalt 

Ansöka för första gången

Om du söker ekonomiskt bistånd för första gången, eller om det är över tre månader sen du sökte sist, ska du först kontakta en socialsekreterare. Läs mer om ekonomiskt bistånd och kontaktuppgifter