Förmyndare - Ansökan för omyndig att bedriva näringsverksamhet

Använd den här blanketten för att ansöka om näringstillstånd för omyndig. 

Här kan du läsa mer om att bedriva rörelse som omyndig (pdf).