Räddningstjänsten - Avtal gällande automatiskt brandlarm

Denna e-tjänst används för att upprätta avtal gällande automatiskt brandlarm mellan anläggningsägare och Sörmlandskustens räddningstjänst (Nyköpings kommun).

För att teckna avtalet krävs att det redan finns ett avtal för förmedling av larm mellan anläggningsägaren och SOS Alarm Sverige AB. 

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss via e-post raddningstjansten@nykoping.se eller ringa 0155-24 75 00 för att få en blankett.