Föreningsbidrag - Bidrag till sommarlovsaktiviteter

Här kan ni ansöka om bidrag till sommarlovsaktiviteter för 2024 samt redovisa aktiviteterna när ni genomfört dem.

Bidrag till sommarlovsaktiviter

Vi kommer i år fördela bidrag till sommarlovsaktiviteter från Kultur- och Fritidsnämnden. Sista dagen för ansökan om bidrag var den 31 mars.

Redovisning efter genomförd aktivitet

Redovisning görs i e-tjänsten av föreningens firmatecknare via hens Bank-id. Hör av er till oss på Nyköpings Arenor om ni får problem med inloggningen, se kontaktuppgifter nedan.

Ni ska redovisa aktiviteten när ni avslutat den. Det gör ni med samma inloggning som när ni ansökte. Om ni ansökt på annat sätt kan ni ändå redovisa genom e-tjänsten. När vi godkänt redovisningen kommer vi betala ut bidraget.

Ni kan följa ärendets status i e-tjänsten. Ni kommer att få en avisering när vi godkänt redovisningen, eller om vi önskar kompletteringar.

Om ni ändrar aktivitetens längd och innehåll jämfört med ansökan kan vi också ändra bidragets storlek. Vid osäkerhet kontakta oss gärna innan. 

Redovisningstjänsten är nu öppen.

OBS! Det är bara genom att fylla i formuläret via Starta Tjänst som ni gör en godkänd redovisning.

Kontaktuppgifter: Eventuella frågor skickas till forening@nykoping.se eller per telefon till Kundservice på 0155-24 80 80