Omsorg & Stöd - Ansökan om ekonomiskt stöd vid ordinarie assistents sjukdom

Du som har personlig assistent från en privat aktör och behöver anlita en ersättare när ordinarie personal är sjuk, kan ansöka om ekonomiskt stöd för kostnaderna.  

Använd denna e-tjänst för att ansöka om ersättning. Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du skicka ett mail till myndighet.funk@nykoping.se eller ringa 0155-24 80 16 för att få en blankett.