Ekonomi - Lämna uppgifter om bankkonto

E-tjänst för att lämna bankkontouppgifter för återbetalning av felaktiga inbetalningar till Nyköpings kommun, kreditfakturor och diverse korrigeringar.