Trafik - Boendeparkering - Intyg för utlåning av bil

Använd denna e-tjänst när du som bilägare ska låna ut din bil till någon som har boendeparkering.

Möjligheten att få tillstånd för en lånebil begränsas till ett lånetillfälle under ett kalenderår. Låneperioden ska vara minst 30 dagar och får maximalt uppgå till 90 dagar.

Observera att endast ett tillstånd får användas per fordon.

Läs mer här om Intyg om utlåning av bil.

Kontakta Tekniska divisionens kundservice på 0155-24 88 00 eller tekniska.divisionen@nykoping.se om du har frågor eller om du inte har möjlighet att fylla i e-tjänsten.