Bo, Bygga & Miljö - Bekräfta att du har tagit emot beslut gällande vattenskyddsområde

Denna e-tjänst kan användas för att bekräfta att du har mottagit förelägganden från Tekniska divisionen om att inkomma med ersättningsanspråk och synpunkter gällande vattenskyddsområde.