Betygskopia & Examensbevis – Förfrågan

Via denna e-tjänst kan du ansöka om att få en kopia på ditt betyg och du har även möjlighet att i e-tjänsten få en digital kopia av betyget uppladdat via Mina sidor.

Du hämtar den digitala kopian genom att logga in i e-tjänsten med ditt BankID.

E-tjänsten innebär att du väljer och klickar dig fram till en färdig förfrågan som automatiskt skickas till den plats där det efterfrågade betyget idag befinner sig. Därefter hanteras förfrågan och den vanliga handläggningstiden brukar vara ca två till fem vardagar. När ärendet är klart så lämnas betyget ut digitalt här i e-tjänsten och du hämtar det genom att logga in med hjälp av ditt BankID.

De betyg du kan få kopior på är betyg utfärdade av de kommunala skolorna som är eller har varit verksamma inom Nyköpings kommun.

Har du gått på en friskola i Nyköping så finns betygen från och med år 2012 tillgängliga via e-tjänsten, men söker du ett betyg före år 2012 så vänder du dig direkt till aktuell friskola.

Betygen från gymnasiet och Komvux i Nyköpings kommun rapporteras in till Universitets- och Högskolerådet, UHR. Om du ska söka en högskoleutbildning via antagning.se så ska dina betyg dyka upp när du aktivt söker en utbildning där. Om betyget inte finns på antagning.se kan du gå in i denna e-tjänst för att beställa en kopia av ditt betyg för att själv kunna ladda upp betyget på antagning.se.

Har du frågor om e-tjänsten kontakta Stadsarkivet via 0155-24 81 40 eller e-post stadsarkivet@nykoping.se

Handläggningstiden för betygskopior är 2 - 5 arbetsdagar.

Stadsarkivet finns på:

stadsarkivet@nykoping.se

eller telefon:

0155-24 81 40